Ortopedia jest to dziedzina medycyny, która ma zajmować się diagnostyką oraz leczeniem dolegliwości i uszkodzeń narządu ruchu. Urazy ortopedyczne z reguły są wynikiem rozmaitych zdarzeń. Oprócz nagłych, poważnych urazów, specjaliści muszą się zajmować również pacjentami cierpiącymi na różnego rodzaju przewlekłe choroby ortopedyczne, którymi mogą być choroby zwyrodnieniowe, osteoporoza czy choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa. Jedną z najtrudniejszych do wytrzymania jednostek chorobowych, na którą skarżą się pacjenci ortopedyczni są choroby kręgosłupa, które sprawiają kłopotliwe, mocne dolegliwości bólowe.
traumatologia
Powodują one duże ograniczenie ich codziennej aktywności. Osoby znające się na ortopedii i chirurgii urazowej wykonują różne zabiegi , które powinny przynieść poprawę działania narządu ruchu, przede wszystkim artroskopie lecznicze, operacje rekonstrukcyjne czy wstawianie protez stawowych. Ortopedia zajmuje się głównie terapią chorób narządów ruchu, zaś traumatologia to specjalność, nakierowana przeważnie na pomoc osobom po obrażeniach, , które wymagają interwencji medycznej.